žádný uživatel online - - Přihlásit
  naše oddíly     26     81     129
Přeskočit...

NAŠE ČINNOSTKlubovna

Klubovna je naším druhým domovem a tak si ji zařizujeme podle sebe. Scházíme se v ní na družinových a oddílových schůzkách každý týden. Na programu máme různé hry, soutěže, tříbení znalostí.
Získáváme nejrůznějších praktické dovednosti a schopnosti. Učíme se postarat se o sebe i o druhé.

Výpravy

Výprava je obvykle víkendová akce za město. Není to výlet, ale skutečná dobrodružná akce s konkrétním cílem. Obvykle se koná 2x za měsíc.


 

Koníci na surfu


Táboření

Táboření je esencí skautingu. Táborem vlastně skauting začal.
Skautský tábor je prostorem pro rozvoj dovedností o kterých si dnes lidé myslí, že je nepotřebujeme, ale to je omyl. Je to příležitost k zábavě a hrám, která se přes rok nenaskytne.  V našem pojetí je tábor prostředím, které má sloužit k tomu, aby si člověk odpočinul od "civilizace" a jejích vymožeností, a aby tohoto zdánlivého nedostatku využil k utužení svých vlastností a zkušeností. Náš způsob táboření začíná na zelené louce a co si nevybudujeme to prostě není. To je zkušenost k nezaplacení a my se bez elektřiny, počítačů a sporáku rádi  na čas obejdeme.


Expedice Smyslov

 


Loňský tábor (Expedice Smyslov)  byl ve znamení objevů a slavných cestovatelů. S jedním se s vámi podělíme:

Na Velikonoční ostrov, Rapa Nui, přijeli první osadníci ve 4. nebo 5. století a přivedl je náčelník Hotu Matua.
Na velkých kánoích připluli spolu s domácími. Osadníci, kterým se na ostrově s úrodnou půdou a štědrým mořem dařilo, mezi sebou často válčili. Stavěli sochy, které si pak vzájemně ničili.
Nedaleko našeho tábořiště v Jižních Čechách máme takovou podobnou sochu. Vytesal ji místní občan Jiří Šulc, který prý chtěl, aby byla v tomto kraji nějaká památka. Inspirovala ho kamenná žena u slovanského hradiště nedaleko Strakonic, k níž se ještě ve středověku chodily těhotné ženy modlit za zdárný porod. Později ji ale církev nechala jako pozůstatek modlářství zničit. Podle dochované předlohy ji tedy pan Šulc vytesal z osmitunového kamene znovu a dal jí jméno Alžběta.

Alžbětu najdete v sekci "fotky".