žádný uživatel online - - Přihlásit
  naše oddíly     26     81     129
Přeskočit...

ÚVOD

Skauting je víc, než táboření v lese.

Robert Fulghum

A co to tedy je?
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Prolézání pavučinou

Co skauting mému dítěti přinese?
Skauting přinese dítěti samostatnost, schopnost spolupráce, životní hodnoty, přátelství, silné zážitky, zkušenosti, rozvoj osobního potenciálu, zodpovědnost za sebe, kvalitní životní vzory a celoživotní partu skvělých kamarádů.

Provlékání klíče

Co mám od skautingu očekávat?
Aktivní spolupráci v rozvoji Vašeho dítěte, spolupodílení na tvorbě životních hodnot, víkendové výpravy, letní a zimní tábory, pravidelné schůzky, besídky, expedice, zázemí a zkušenosti největší volnočasové organizace v České republice pracující s dětmi.

Závody na surfu

Líbí se mi to - jaké mám možnosti?
Začal-li vás skauting alespoň trochu zajímat, pak vězte, že v našem středisku nyní fungují dva dětské skautské oddíly. Klubovny máme přímo v budově, ve které se nachází ZŠ K Milíčovu.
Rádi mezi sebou kohokoli přivítáme. Stačí se ozvat některému z vedoucích nebo se za námi přijít podívat na schůzku.(mapa)

Naše oddíly

Jednaosmdesátka je oddíl je pro kluky i holky ve věku od 8 do 16 let.
Schází se každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin (pro děti od 8 do 10 let)
a vždy ve středu od 16.00 do 18.30 hodin (pro děti od 10 do 16 let).
Vedoucí oddílu: Roman Jansa (tel.: 720 406 698)
http://jednaosmdesatka.blogspot.com/

Koníci oddíl pro kluky i holky od sedmi let
Schůzky mají každou středu od 16.30 do 17.45 (holky od 10 let, vedoucí Ája), každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 (děti do 10 let, vedoucí Monča) a od 16:30 do 18:30 (kluci od 10 let, vedoucí ).
Vedoucí oddílu: Michal Rod (tel.: 724 352 694)
http://www.oddil.cz/

Více informací o obou oddílech naleznete na jejich oddílových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nesrovnalostí neváhejte kontaktovat vedoucí oddílů...Pokud vám nevyhovují termíny našich schůzek, zkuste se porozhlédnout po dalších oddílech v okolí. Jen na Jižním městě funguje pět dalších skautských oddílů.

20. Středisko Pasát
K Milíčovu 674, Praha 11 -  Jižní Město

Drazí rodiče...
Nabízíme dětem možnost trávit volný čas mezi kamarády - Skauty v prostředí, které si samy spoluvytvářejí a podílejí se na programu, který pro ně připravují zkušení a obětaví vedoucí. Děti u nás získají pocit důležitosti a zdravého sebevědomí, učí se samostatnosti, praktickým dovednostem, sportu a získávají hodnotové kvality, které máme obsaženy v našem zákonu.

Chlapci a děvčata...
Pokud nechcete trávit svůj volný čas jen ve virtuální realitě  svého počítače, nechcete si nechat ukrást smysluplnou akční zábavu, činnost a opravdové kamarády, chcete být užiteční, získat nové znalosti a dovednosti,
odvažte se a zatelefonujte na některý z kontaktů. Pokud se osvědčíte, můžete být jedním z nás.

Otakar Vlček, vedoucí střediska

Co je to skauting? Slovo skaut pochází z Anglie a znamená jakéhosi průzkumníka, tedy člověka, který je všímavý, zdatný a umí se pohybovat v neznámém prostředí. To je přesně to co hlavně kluky, ale i některé dívky láká. Toho si povšiml Lord Baden Powell a napsal a nakreslil příručku, která se stala návodem pro tuto dobrodružnou činnost. Dal jí ještě další rozměr, totiž že je dobré se chovat za všech okolností správně, pomáhat si navzájem, bránit slabší a být hrdý na svou zemi. Tyto myšlenky dodnes zaujaly miliony dětí a mladých lidí na celém světě.

Co je Pasát? Je to typ větru, který vzniká v oblasti kolem zemského rovníku, především v tropických oblastech. Vane z oblastí vysokého tlaku subtropické šířky do oblasti nízkého tlaku nad rovníkem. Protože je rychlost otáčení Země na rovníku největší, stáčejí se pasáty směrem k západu a právě tohoto stáčení využívají mořeplavci plavící se pod plachtami. Využil ho i Kryštof Kolumbus na své plavbě do Nového světa. Jsme také jako loď v rozbouřených vlnách oceánu života podpořeni větrem pasátů, které nás pohánějí kupředu.

Skautský zákon
Skaut je pravdomluvný.
Skaut je věrný a oddaný.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Skaut je zdvořilý.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Skaut je veselé mysli.
Skaut je hospodárný.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.